Hvad er en Grøn Salon ?

Grøn salon er udviklet i et samarbejde mellem Københavns miljønetværk, Dansk Frisør og Kosmetikforbund samt Danmarks Frisør Mester forening. Mærket viser at salonen anvender produkter der ikke er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller svært nedbrydelige i naturen. Grøn Salon viser også at frisøren har gennemgået en uddannelse i behandling af kunder med allergi, og at produkterne der anvendes i salonen ikke er allergifremkaldende. Alt hvad der serveres er økologisk og rengøring af salonen skal foregå med miljømærkede rengøringsmidler. Endelig viser Grøn Salon mærket at frisørsalonen målbevidst sparer på energi og vand forbrug. En Grøn Salon kan som de eneste farve gravide.